Jak założyć firmę przez internet – co powinieneś wiedzieć?

Zakładanie własnej firmy stało się w ostatnich latach znacznie łatwiejsze, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Przyszły przedsiębiorca nie musi nawet wychodzić z domu – wszystkie formalności załatwić można sprzed ekranu komputera. Konieczne jest do tego jednak zdobycie podstawowej wiedzy na temat prowadzenia przedsiębiorstwa i związanych z tym kwestii prawnych, a także podjęcie zawczasu kilku istotnych decyzji. Jak założyć firmę przez Internet?

Jak założyć firmę przez internet – podstawowe informacje

Przede wszystkim należy wiedzieć, że istnieją różne typy działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowa, jak sama nazwa wskazuje, nie musi być w ogóle rejestrowana, choć ograniczeniem jest tu niewielki miesięczny dochód, który sprawia, że będzie to raczej forma dodatkowego zarobkowania, niż prawdziwa firma. Różnego rodzaju spółki (wbrew nazwie mogą być prowadzone jednoosobowo) dają przedsiębiorcy spore korzyści i możliwości, ale ich założenie wymaga początkowego kapitału, a sam proces rejestracji jest bardziej skomplikowany. Zdecydowanie najłatwiejsze jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. W tym typie działalności firma nie stanowi osobnego od przedsiębiorcy bytu prawnego i nie ma osobnego majątku. W razie jakiejkolwiek wpadki właściciel firmy będzie więc odpowiadał całym posiadanym przez siebie majątkiem. Bardzo proste jest natomiast zakładanie i prowadzenie takiej firmy.

Rejestracja

Rejestracja jednoosobowej działalności może być w całości przeprowadzona przez Internet. Należy jednak wiedzieć, że firmę można zarejestrować również stacjonarnie. Zarejestrujemy ją we właściwym dla miejsca jej prowadzenia urzędzie gminy. Można zarejestrować ją także listownie, przy czym w takim wypadku wniosek wymaga podpisu przedsiębiorcy potwierdzonego przez notariusza, a więc jest to najbardziej kosztowna z opcji. Załatwienie sprawy przez Internet wydaje się więc najbardziej oczywistym rozwiązaniem. Pozostaje pytanie o to, jak założyć firmę w ten sposób?

Zasadniczo krok jest tylko jeden – złożenie wniosku do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Wniosek wypełnia się i składa całkowicie online na stronie ewidencji. Ważną informacją jest to, że od jakiegoś czasu nie ma konieczności osobnego zgłaszania się jako płatnika składek do ZUS, a więc zakładanie firmy jest jeszcze bardziej ułatwione. Wpis do CEIDG jest całkowicie darmowy. Należy tu przestrzec przyszłego przedsiębiorcę o tym, że w sieci pojawiają się czasem działające na granicy prawa firmy, które manipulacyjnymi metodami nakłaniają przedsiębiorców do wnoszenia opłat za wpis do ewidencji. Nigdy nie jest to jednak prawdziwa CEIDG i wszelkie takie próby należy traktować jak usiłowanie oszustwa.

O ile samo wypełnienie i wysłanie wniosku jest bardzo proste, wymaga wcześniejszego podjęcia pewnych decyzji, które warto dobrze przemyśleć. Od właściwego wyboru zależeć będzie bardzo dużo.

Polecamy również: https://www.e-slask.pl/dofinansowanie-dla-firm-jak-je-zdobyc/

firma przez internet

Wybór formy opodatkowania firmy

Istnieją cztery formy opodatkowania. Podstawową i domyślną (system przypisuje ją automatycznie, jeżeli nie zaznaczy się innej opcji) jest opodatkowanie według zasad ogólnych. W tej formie opodatkowania obowiązują progi podatkowe zależne od wysokości dochodów. Obecnie jest to 17% i 32%. Inną formą opodatkowania jest podatek liniowy, w przypadku którego niezależnie od dochodów przedsiębiorca zapłaci zawsze 19%. Zupełnie inaczej działa opodatkowanie ryczałtem i na zasadach karty podatkowej. W przypadku ryczałtu istnieje wiele progów podatkowych. Sama wysokość kwoty podatku ustalana jest na podstawie osiąganych przez firmę dochodów (bez uwzględnienia kosztów) i rodzaju prowadzonej działalności. Wysokość kwoty podatku ustalana jest tu osobno dla każdego okresu rozliczeniowego. Karta podatkowa jest zdecydowanie najprostszą formą opodatkowania. Naczelnik właściwego dla miejsca prowadzenia działalności urzędu skarbowego ustala wysokość kwoty podatku, biorąc pod uwagę wielkość firmy i rodzaj prowadzonej działalności. Kwota ta pozostaje stała i nie jest zależna od wyników finansowych przedsiębiorstwa.

Podatek VAT – czy warto być płatnikiem?

Następnie przyszły przedsiębiorca musi zdecydować, czy będzie płatnikiem VAT, czy też nie. Zasadniczo płatnikiem powinien zostać każdy, kto nie jest z tego obowiązku zwolniony. Zwolnienie mają przedsiębiorstwa, które nie osiągają w skali roku obrotów przynajmniej 200 tysięcy złotych (zwolnienie podmiotowe). Możliwością zwolnienia objęte są również takie przedsiębiorstwa, które oferują wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe). VAT można opłacać również dobrowolnie, kiedy jest się z niego zwolnionym. Niesie to ze sobą pewne korzyści jak możliwość kierowania oferty do osób fizycznych, czy szersze możliwości współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi.

Zobacz także: https://www.e-slask.pl/obieg-dokumentow-w-firmie-co-nalezy-o-nim-wiedziec/

Jak założyć firmę przez internet – księgowość firmy

Konieczne jest również zdecydowanie o sposobie prowadzenia księgowości. Wyróżnia się tu kilka typów. Firmy, które rocznie nie generują obrotu rzędu 2 milionów złotych i które nie są spółkami kapitałowymi, mogą wybrać księgowość uproszczoną, czyli podatkową księgę przychodów i rozchodów. Pozostałe przedsiębiorstwa muszą prowadzić księgowość pełną w formie ksiąg rachunkowych. Na nieco innych zasadach działa księgowość w przypadku firm płacących podatek dochodowy ryczałtem. Księgowość taka jest mocno uproszczona – przedsiębiorca musi prowadzić tylko ewidencję przychodów i przechowywać dokumenty związane z wydatkami firmy. W przypadku karty podatkowej nie ma w ogóle konieczności prowadzenia księgowości. Oprócz tego księgowość można prowadzić samodzielnie albo z pomocą biura rachunkowego. To pierwsze rozwiązanie polecane jest przede wszystkim niewielkim firmom.

firma przez internet

Kody PKD – podstawowe informacje

Jednym z elementów wniosku jest również wybranie kodu bądź kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Kody te oznaczają rodzaje działalności, którymi zajmować się będzie dana firma. Jest to o tyle istotna kwestia, że poszczególne typy działalności mogą różnić się pod względem dostępnych rozwiązań podatkowych. Niektóre wymagają zezwoleń od stosowanych instytucji. Przedsiębiorca powinien posiadać jedną, główną działalność, z której będzie czerpał większość swoich zysków. Może mieć też jednak kilka działalności pobocznych. Oczywiście dodatkowe kody PKD można dopisać do CEIDG również w późniejszym terminie, kiedy firma będzie już działać. Dwa razy w okresie rozliczeniowym przedsiębiorca ma możliwość również zmiany swojego głównego typu działalności. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadkach, kiedy podstawowa działalność ma charakter sezonowy, a poza sezonem firma zajmuje się czymś innym.

Zobacz także: https://www.e-slask.pl/co-to-jest-ryczalt-charakterystyka-wynagrodzenia-ryczaltowego/

Firmowy rachunek bankowy – czy jest konieczny?

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej posiadanie osobnego rachunku bankowego nie jest obowiązkowe, ponieważ firma nie jest osobnym bytem prawnym z osobnym majątkiem. Z wielu względów jest to jednak wskazane. Przede wszystkim pozwala to na zachowanie porządku i na jasne rozdzielenie finansów formowych, od prywatnych. Samo posiadanie jakiegokolwiek konta bankowego jest już konieczne – w przypadku transakcji pomiędzy firmami nie ma możliwości operowania gotówką. Dobrym pomysłem jest też stworzenie specjalnego subkonta przewidzianego na należności podatkowe. Dzięki temu pieniądze te ulegają zamrożeniu do czasu uiszczenia należności, a przedsiębiorca ma pewność, że nie zabraknie mu środków na opłacenie podatków.

Redakcja e-slask.pl