Co to jest ustawa deweloperska?

Ustawa deweloperska jest aktem prawnym, który reguluje stosunek pomiędzy deweloperem a osobą, która chce nabyć nieruchomość. Jej głównym celem jest zapewnienie kupującemu swobody oraz bezpieczeństwa transakcji. Bez istnienia tego dokumentu nie byłoby możliwe wcześniejsze sprawdzenie wypłacalności dewelopera. Dla wielu nabywców mogłoby to skutkować utratą oszczędności życia, które przeznaczyli na zakup. 

Jakie zmiany wprowadziła ustawa deweloperska?

Dzięki regulacjom prawnym zawartym w dokumencie deweloper nie otrzymuje od razu pieniędzy z kieszeni kupującego. Zanim to się stanie, bank, który obsługuje inwestycję, ma obowiązek sprawdzić, na jakim etapie zaawansowania jest jej budowa oraz jakie jest prawdopodobieństwo, że zostanie ukończona i oddana do użytku. Częstym towarzystwem, w jakim pojawia się ustawa deweloperska, jest również umowa, która stanowi poświadczenie o tym co zostanie wybudowane i jakie terminy zostały wyznaczone. 

Tego rodzaju prospekt pozwala kupującemu na bardziej racjonalne podjęcie decyzji o nabyciu inwestycji. Zawiera on wszelkie informacje dotyczące tego, co powinien oddać deweloper oraz z jakich obietnic się wywiązać. Zabezpiecza to przede wszystkim nabywców, którzy decydują się na kupienie mieszkania jeszcze zanim rozpocznie się realizacja projektu. Zmniejsza również ryzyko oszustw oraz utraty oszczędności. 

Jakie korzyści dała kupującym ustawa deweloperska?

Akt pozwala przede wszystkim na wcześniejsze zapoznanie się nabywcy z dokładnym planem i przebiegiem realizacji inwestycji. Dzięki temu tzw. dziura w ziemi, za którą płaci kupujący, nie jest już tak ryzykowna jak kiedyś. Zwiększyła się również świadomość osób, które interesuje inwestowanie w nieruchomości. Transakcja jest bezpieczna i transparentna dla obydwu stron. 

Jakich nieruchomości dotyczy ustawa deweloperska?

Ustawa została wystosowana dla nieruchomości mieszkaniowych, które są w trakcie budowy lub jeszcze nie rozpoczęła się ich realizacja. Zawiera ona wytyczne, które pomagają w sporządzeniu umowy pomiędzy nabywcą a deweloperem. Bardzo ważne jest, aby przy jej podpisaniu był obecny notariusz, który poświadczy zgodność z prawem oraz zasadność dokumentu. 

Deweloper jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego prospektu, który przekazuje informacje dotyczące etapów realizacji inwestycji. Dodatkowo są w nim zawarte terminy, z których musi wywiązać się sprzedający. Wynikiem sporządzenia umowy jest ostateczne przeniesienie własności lokalu na nabywcę. Daje to również gwarancję, że dokona ona zapłaty za dokonany zakup nieruchomości mieszkalnej. 

Jakie zabezpieczenie dla finansów stanowi ustawa?

Dzięki prospektowi, do którego nabywca ma wgląd przed zakupem nieruchomości, możemy dokładnie zapoznać się z ceną mieszkania, jaką oferuje deweloper. Dodatkowo znamy wszystkie terminy zakończenia prac i oddania lokalu. Wiemy też, w jakim stanie go otrzymamy i jaki będzie standard wykończenia. Znamy również opcje płatności oraz możliwości rozwiązania umowy deweloperskiej.

Jeżeli sprzedawca, na którego się decydujemy, jest wiarygodny, na pewno otrzymamy wyżej opisany prospekt z najważniejszymi informacjami. Znajdziemy w nim odpowiedzi na nurtujące pytania i rozwiejemy wszystkie wątpliwości związane z zakupem nieruchomości.   

Redakcja e-slask.pl