Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Usługi i treści

Celem obszaru jest zwiększenie ilości i użyteczności usługi i treści cyfrowych poprzez rozbudowę interoperacyjnych platform e-usług publicznych oraz tworzenie, integrację i promocję elektronicznej informacji i wiedzy o województwie.

czytaj więcej

Kapitał ludzki

Celem obszaru jest podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sferze prywatnej i zawodowej mieszkańców województwa śląskiego.

czytaj więcej

Infrastruktura

Celem obszaru jest poprawa technicznej i ekonomicznej dostępności infrastruktury informacyjnej i komunikacyjnej na terenie województwa śląskiego.

czytaj więcej


Spotkanie Partnerów SEKAP

15 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie Partnerów Projektu SEKAP. Celem spotkania było przedstawienie zmian w Ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2014.183), które wprowadzają szereg zmian w funkcjonowaniu komunikacji elektronicznej. Na spotkaniu omówione zostały planowane  zmiany jakie zostaną wprowadzone w systemie SEKAP w związku z nowelizacją ustawy. Planowane zmiany w systemie SEKAP  przedstawione zostały przez Wykonawcę - Firmę LTC sp. z o. o.

Dziękujemy urzędom za przybycie oraz aktywny udział w spotkaniu.

więcej

Czwarty Raport Monitoringowy

9 kwietnia 2014 roku w siedzibie ŚCSI odbyło się spotkanie Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. Głównym punktem spotkania była prezentacja oraz przyjęcie kolejnego raportu monitoringowego Strategii. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Zarządu Kazimierz Karolczak (Wiceprzewodniczący Zespołu) oraz pozostali członkowie Zespołu, reprezentujący środowiska samorządowe, biznesowe oraz naukowe.

więcej

II Regionalny Zjazd Nauczycieli Informatyki

11 kwietnia 2014 r. w Katowicach odbędzie się II Regionalny Zjazd Nauczycieli Informatyki. Zjazd jest odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie środowiska nauczycielskiego wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu. Dzięki spotkaniu nauczyciele oraz osoby biorące czynny udział w informatyzacji szkół mają możliwość wymiany doświadczeń i poglądów. W trakcie Zjazdu prelegenci przekazują wiedzę gotową do praktycznego zastosowania podczas lekcji.

więcej

Ruszyła kolejna rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla pracowników JST - Prezi

Zapraszamy na drugie  szkolenie pt. "PREZI - nieszablonowe prezentacje multimedialne" odbędzie się już 10 kwietnia br.,

„Co jakiś czas, każdy z nas ma do przygotowania prezentację multimedialną, celem zaprezentowania produktu, usługi, przebiegu projektu? Chcesz, aby Twoje „slajdy” przykuwały wzrok, wzbudzały zainteresowanie i pomagały Ci podczas wystąpienia. Koniecznie zapisz się na to szkolenie!”

więcej

Współpraca z Parkiem Naukowo-Technologicznym

Z przyjemnością informujemy, że Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" podjęły wspólną realizację działań w obszarze ICT.

Nasza współpraca polegać będzie na promocji i wspieraniu inicjatyw realizowanych w ww. obszarze. Na bieżąco będziemy Was informować o podjętych działaniach.

Tym samym zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz profilu na facebooku!

więcej