Czy unieważnienie kredytu w euro jest możliwe

Wielokrotnie zdarzało się, że sąd unieważnił umowę kredytową z powodu niewłaściwych zapisów w umowie. Warto pamiętać, że zapisy takie znalazły się nie tylko w umowach kredytowych frankowych, ale także w kredytach udzielanych w innych walutach, np. w euro. Unieważnienie kredytu, który został udzielony w walucie europejskiej, jest możliwe, jednak nie w każdym przypadku. Jest możliwość unieważnienia takiego kredytu, jeżeli umowa kredytowa zawierała tzw. klauzulę abuzywną, po wykreśleniu której sama umowa nie może już obowiązywać. Nie jest to jednak jedyny czynnik brany pod uwagę. Warto też pamiętać, że nieważność umowy kredytowej w euro może stwierdzić jedynie sąd.

Dlaczego warto sprawdzić swoją umowę o kredyt

Nie każda umowa kredytowa w euro spełnia warunki niezbędne do jej unieważnienia. Zdarza się, że żądania kredytobiorcy zostają przez sąd odrzucone, dlatego warto sprawdzić swoją umowę o kredyt wcześniej, żeby oszczędzić sobie niepotrzebnej sądowej batalii, a przy tym i zbędnych kosztów oraz oczywiście nerwów. Kancelaria prawna, zwłaszcza jeżeli posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw kredytowych, pomoże przeanalizować umowę pod kątem umieszczenia w niej przez bank niedozwolonych klauzul. Warto skorzystać z takiej pomocy zawczasu pamiętając, że w sprawę sądową oprócz oczywistych kosztów wkładamy także sporo własnego czasu i zaangażowania.

Czy jest jakaś podstawa na unieważnienie kredytu w euro

Podstawą unieważnienia kredytu są dla sądu niedozwolone zapisy w umowie kredytowej, czyli tzw. klauzule abuzywne, które powinny były zostać indywidualnie omówione z kredytobiorcą, a tak się nie stało. Jest to też nadużywanie przez bank jego dominującej pozycji wobec kredytobiorcy, co samo w sobie jest zakazane, a także odesłanie kredytobiorcy w umowie do tabeli przewalutowań narzuconej przez bank. Wszystkie te czynniki są brane pod uwagę przez sąd oraz odpowiednio rozpatrywane. 

Jeżeli po przeanalizowaniu przez prawników umowy kredytowej okaże się, że znajdują się w niej niedozwolone klauzule, wniesienie sprawy o unieważnienie kredytu ma duże szanse na pozytywne rozpatrzenie przez sąd. Należy jednak pamiętać, że żadna kancelaria prawna nie może dać gwarancji co do tego, jaki ostatecznie zapadnie wyrok w sądzie. 

Artykuł sponsorowany

Redakcja e-slask.pl