Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Logo ŚCSI

Logo Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego stanowi element identyfikacji wizualnej instytucji. 

Znak graficzny (logo) Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI) stanowi własność ŚCSI i jest podstawowym elementem identyfikacji wizualnej ŚCSI. Umieszczany jest w materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez ŚCSI. Forma oraz sposób stosowania znaku muszą być zgodnie z wzorem. Poprawność zastosowania logo musi być każdorazowo zatwierdzana przez jednostkę ŚCSI nadzorującą poprawność stosowania identyfikacji wizualnej ŚCSI. Projekty do akceptacji należy przesyłać na adres scsi@e-slask.pl/

Logo Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zbudowane jest z sygnetu i logotypu. Sygnet przedstawia syntetycznie ujęte trzy postaci, z których każda symbolizuje trzy podstawowe obszary działalności Centrum: usługi i treści, kapitał ludzki oraz infrastrukturę. Znajdujący się po prawej stronie sygnetu logotyp zawiera pełną nazwę ŚCSI. Kolorystyka znaku, oprócz czarnego logotypu i neutralnej szarości w sygnecie nawiązuje do kolorów województwa śląskiego.

Wskazane jest stosowanie logo w wersji podstawowej, zawierającej w logotypie pełną nazwę ŚCSI w dwóch wersach. Dopuszcza się jednak stosowanie znaku w dwóch wersjach alternatywnych: z logotypów w formie skrótu nazwy oraz z logotypem w formie pełnej nazwy w jednym wersie. Stosowanie znaku w wersjach alternatywnych może determinowować np. nietypowy, zbyt wąski w pionie lub poziomie format.

Logo Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego udostępniane jest bezpłatnie.

Kolorystyka:

Znak w wersji podstawowej składa się z 5 kolorów. Kolory z sygnecie nawiązują do kolorów województwa śląskiego. Paletę tą uzupełniają neutralna szarość oraz czerń logotypu. W księdze znaku przedstawiona jest tabela z kolorami w różnych systemach kolorystycznych.

Warianty kolorystyczne:

Oprócz podstawowej, pełno kolorowej wersji znaku dopuszcza się stosowanie znaku w wersji monochromatycznej, w której kolory podstawowe zastąpione są czernią o różnym natężeniu oraz wersjach achromatycznych, w których stosuje się kolor czarny, Pantone lub jego odpowiednik w systemie CMYK. Zestawienie dopuszczalnych kolorów przedstawione jest w Księdze znaku. Stosowanie innych kolorów lub ich kombinacji jest zabronione.

Krój pisma zastosowany w logotypie:

Krój pisma zastosowany w logotypie to Titillium Maps 29L w odmianie 400 wt. Jest to bezpłatny, bezszeryfowy krój pisma zaprojektowany w 2009 r. w Accademia di Belle Arti Urbino. W logo w alternatywnej wersji ze skrótem w logotypie zastosowany jest krój Titillium Maps 29L w odmianie 800 wt.

Przed zastosowaniem logotpu należy zapoznać się z zamieszczoną poniżej Księgą Znaku.

Logo SEKAP

Logo jest podstawowym i obowiązującym symbolem graficznym projektu SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej. Składa się ze znaku graficznego (sygnet), logotypu SEKAP oraz układu literniczego "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej"

Układ i wzajemne proporcje logo zostały starannie dopracowane i nie mogą być poddawane żadnym zmianom, modyfikacjom czy zniekształceniom naruszającym jego pierwotny kształt.

Znak graficzny (sygnet) składa się z czterech obróconych o 10 stopni elementów.
Logotyp SEKAP oparty jest na kroju literniczym Hypatia Sans Pro.
Układ literniczy "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej" - na kroju Humanist 512 BT.

Na tłach o kolorze występującym w logo, logo należy umieszczać w prostokącie określonym przez pole ochronne wypełnione kolorem białym.

Prócz wersji podstawowej logo dopuszcza się jego warianty kolorystyczne do zastosowania w drukach monochromatycznych.

Kolory użyte w znaku graficznym - paleta CMYK:

 • Żółty: C:0 M:30 Y:100 K:0
 • Zielony: C:70 M:0 Y:100 K:9
 • Niebieski: C:90 M:11 Y:100 K:0
 • Czarny: C:0 M:0 Y:0 K:100
 • Jasno Żółty: C:3 M:0 Y:85 K:0
 • Jasno Zielony: C:50 M:0 Y:100 K:0
 • Jasno Niebieski: C:89 M:43 Y:100 K:0
 • Szary: C:0 M:0 Y:0 K:70

Kolory użyte w znaku graficznym - paleta PANTONE:

 • Żółty: PANTONE 130C
 • Zielony: PANTONE 362 C
 • Niebieski: PANTONE 2995C
 • Czarny: PANTONE PROCES BLACK C

Kolory użyte w znaku graficznym - wersja monochromatyczna na białym tle:

 • PANTONE PROCES BLACK C 10%
 • PANTONE PROCES BLACK C 30%
 • PANTONE PROCES BLACK C 50%
 • PANTONE PROCES BLACK C 100%
 • PANTONE PROCES BLACK C 5%
 • PANTONE PROCES BLACK C 20%
 • PANTONE PROCES BLACK C 60%
 • PANTONE PROCES BLACK C 70%

Kolory użyte w znaku graficznym - wersja monochromatyczna na czarnym tle:

 • PANTONE PROCES BLACK C 10%
 • PANTONE PROCES BLACK C 20%
 • PANTONE PROCES BLACK C 30%
 • PANTONE PROCES BLACK C 70%
 • PANTONE PROCES BLACK C 0%
 • PANTONE PROCES BLACK C 5%
 • PANTONE PROCES BLACK C 40%
 • PANTONE PROCES BLACK C 50%