Konferencja z warsztatami

Młodzi w świecie nowoczesnych technologii - wyzwanie dla nauczyciela

Katowice, ul. Żelazna 17C (Park Przemysłowo-Technologiczny REVITA), sala C23

Limit osób został przekroczony. Od tej pory są Państwo zapisywani na listę rezerwową.

Formularz rejestracyjny


27 maja 2019


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych tj. nr telefonu w celu ułatwienia komunikacji w sprawach związanych z organizacją szkolenia. Podanie nr telefonu jest dobrowolne i nie ma wpływu na zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu. Niniejsza zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mail Administratora danych osobowych:
 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, 40-038 Katowice ul. Powstańców 34,
 • scsi@e-slask.pl
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących działań i wydarzeń organizowanych przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach. Nie wyrażenie zgody w powyższym celu nie ma wpływu na rejestrację i udział w szkoleniu. Niniejsza zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mail Administratora danych osobowych:
 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, 40-038 Katowice ul. Powstańców 34,
 • scsi@e-slask.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice. Przedstawicielem ŚCSI jest Dyrektor.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z:
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu i prawo do wycofania wyrażonej zgody oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej lub innych szczególnych przepisów. W przypadku udzielonej zgody dane osobowe będą przetwarzane do momentu przekazania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu lub wycofania udzielonej zgody.
 4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego | ul. Powstańców 34; 40-954 Katowice | tel.: +48 32 700 78 16; fax.: +48 32 700 78 44 | NIP: 954-25-17-750 REGON: 240114090

Realizacja Art4net s.c.