Warsztaty SMART Urzędnik

Temat I: "Funkcje i formuły MS Excel - funkcje i formuły - sprawna analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym"

Miejsce: Park Przemysłowo-Technologiczny REVITA PARK, ul. Żelazna 17, Sala B06/07

Limit osób został przekroczony. Od tej pory są Państwo zapisywani na listę rezerwową.

Formularz rejestracyjny16.02.18


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 34, w celu realizacji procedury rejestracyjnej oraz wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych z listy rejestracyjnej. Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji. Administratorem danych jest Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 34. W sprawie ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem telefonicznie pod numerem: 32 700 78 16, mailowo: scsi@e-slask.pl lub listownie pod ww. adresem. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracji zbierane są przez ŚCSI wyłącznie w celu ich przetwarzania dla rejestracji na wydarzenie. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, możliwość ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane bezterminowo, do czasu wniesienia żądania ich usunięcia. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa rejestracja na wydarzenie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 34, w celu przesyłana informacji marketingowych dotyczących działań i wydarzeń organizowanych przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych z listy rejestracyjnej. Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji. Administratorem danych jest Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 34. W sprawie ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem telefonicznie pod numerem: 32 700 78 16, mailowo: scsi@e-slask.pl lub listownie pod ww. adresem. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracji zbierane są przez ŚCSI w celu przesyłana informacji marketingowych dotyczących działań i wydarzeń organizowanych przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, możliwość ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przetwarzane bezterminowo, do czasu wniesienia żądania ich usunięcia. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe wysyłanie informacji marketingowych.

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego | ul. Powstańców 34; 40-954 Katowice | tel.: +48 32 700 78 16; fax.: +48 32 700 78 44 | NIP: 954-25-17-750 REGON: 240114090

Realizacja Art4net s.c.