logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2020-11-25 04:24:20

Ogłoszenia o dialogu technicznym

Dialog Techniczny
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.3.2014
Dialog techniczny poprzedzający postępowanie w sprawie wyboru Operatora Infrastruktury w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w projekcie pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”.
Data składania ofert: 2014-06-20 12:00:00