logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2020-10-28 00:24:47

Regulamin korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Data: 2012-12-12
 1. Regulamin określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego serwisu o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej (zwanego w skrócie Bip), prowadzonego przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 3. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego publikuje informacje zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).
 4. Przy projektowaniu BIP wykorzystano jedynie otwarte standardy i technologie. Nie mniej ze względu na bardzo dużą różnorodność systemów operacyjnych, przeglądarek i konfiguracji sprzętowych system został dokładnie przetestowany tylko w aktualnych wersjach najpopularniejszych systemów i przeglądarek. Dla prawidłowego działania BIP zaleca się:
  1. system operacyjny: Microsoft Windows XP/Vista lub Linux,
  2. przeglądarka z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript: Microsoft Internet Explorer od wersji 6 wzwyż albo Firefox od wersji 2 wzwyż,
  3. przeglądarki umożliwiające przeglądanie dokumentów w formatach zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212 poz. 1766 z dnia 11 października 2005r.), w szczególności Acrobat Reader umożliwiający przeglądanie dokumentów PDF.
 5. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 2012-12-12.

Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Administrator Systemowy 2012-12-16 18:57:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
Dokument podpisano: 2012-12-12 18:57:00
Rejestr zmian dokumentu