logo bip Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Czas wygenerowania treści 2018-01-23 13:51:24

Archiwum ogłoszeń

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.4.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Utrzymanie techniczne Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej
Data składania ofert: 2017-07-17 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.3.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Obsługa wyboru Operatora Infrastruktury w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Projekcie pn. „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” poprzez świadczenie usług doradczych (w zakresie prawno-organizacyjnym, ekonomiczno-finansowym i technicz
Data składania ofert: 2017-07-14 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.2.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługi serwisowe i konserwacyjne platformy SEKAP
Data składania ofert: 2017-07-10 10:00:00

Zamówienie z wolnej ręki
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.1.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usługi asysty technicznej do posiadanych przez Województwo Śląskie ? Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego licencji komercyjnych oprogramowania ArcGis (ESRI)

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.3.2016
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa urządzeń sieciowych
Data składania ofert: 2016-11-07 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.2.2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługi serwisowe i konserwacyjne platformy SEKAP
Data składania ofert: 2016-04-28 11:00:00

Zamówienie z wolnej ręki
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.1.2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usługi asysty technicznej do posiadanych przez Województwo Śląskie ? Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego licencji komercyjnych oprogramowania ArcGis (ESRI).

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.7.2015
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup urządzeń komputerowych
Data składania ofert: 2015-11-03 11:00:00

Zamówienia poniżej 30 000 euro
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-71-000216/15
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca zaprojektowanie, druk, skład oraz dostarczenie ulotek promocyjnych w ilości 2500 szt.
Data składania ofert: 2015-10-02 10:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.6.2015
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługi serwisowe i konserwacyjne platformy SEKAP
Data składania ofert: 2015-06-25 11:00:00

Przetarg nieograniczony
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.5.2015
Rodzaj zamówienia: Usługi
Usługi serwisowe i konserwacyjne platformy SEKAP
Data składania ofert: 2015-06-15 11:30:00

Zamówienie z wolnej ręki
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice
Zamówienie nr: SCSI-DA.720.4.2015
Rodzaj zamówienia: Usługi
Świadczenie usługi asysty technicznej do posiadanych przez Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego licencji komercyjnych oprogramowania ArcGis (ESRI).
Data składania ofert: 2015-03-18 12:30:00